Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kan koronapandemien bli det avgjørende vendepunktet i klimakrisen, som penser utviklingen inn på rett spor?

Når verden står og vipper

TILTAK OG RISIKO: Vi strekker oss langt for å få bukt med koronapandemien. Når det gjelder klimakrisen virker handlekraften vår derimot å være omvendt proporsjonal med risikoen, skriver Dag O. Hessen. Her ser vi sosialt distanserte parkgjester i San Francisco i USA.FOTO: JOSH EDELSON, AFP/NTB

2019 ble et slags vendepunkt i oppmerksomheten om miljøproblemer. Dels var det en konsekvens av katastrofale skogbranner og flommer, nye rapporter om issmelting og ekstremvarme, flere alarmerende IPCC-rapporter med Greta Thunberg som megafon og katalysator for et bredt engasjement. 2020 skulle deretter bli handlingens år – men så kom altså korona og med det en sjelden oppvisning i politisk handlekraft.

Git: master, Env: production, Sanity: production