Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Store muligheter for å utvinne mer vannkraft i Norge:

Kan hente mer

VANNRIKT LAND: NVE tror det er mye mer kraft å hente fra norsk vannkraft, men skal potensialet utnyttes må det bygges nye vannkraftverk. Her fra Nore kraftstasjon i Rødberg, Viken fylke. FOTO: TOM HENNING BRATLIE Tom Henning Bratlie

RIKT: Vassdrags- og energidirektoratet mener produksjonen fra vannkrafta kan økes med 17 prosent, men ikke uten naturinngrep.

De siste par årene har konflikter rundt vindkraft dominert debatten om norsk energiforsyning. Men på tross av økt tempo i utbygging, utgjør vindkraft fortsatt bare en brøkdel av norsk kraftproduksjon.