Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Milliardgave

  • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 nye kutt i formuesskatten. Konkret vil regjeringen øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler fra 35 til 45 prosent neste år. Kuttet vil utgjøre 1,37 milliarder kroner, som altså ikke lenger vil tilfalle statskassa, men i stedet forbli hos norske aksjeeiere. Høyre hevder at formuesskatten tapper norske bedrifter for kapital, slik at aksjeeiere får mindre igjen til å investere i norske arbeidsplasser. Det er koplingen mellom arbeidsplasser og aksjeutbytte som er bakgrunnen for begrepet «arbeidende kapital», som Høyre foretrekker å bruke om aksjeformuene de nå vil skjerme ytterligere for skatt. Forslaget vil etter all sannsynlighet gå gjennom i Stortinget, med Fremskrittspartiets støtte.