Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forsvarsministeren presser på for at Tromsø skal ta imot atomdrevne ubåter:

Nekter å godta ubåthavn

TILBAKE: I 2009 la Forsvaret ned sin eneste marinebase i Tromsø-området. Nå vil regjeringen etablere en base på havna Tønsnes.FOTO: AMUND TRELLEVIK

STRID: Regjeringen mener Tromsø har forpliktet seg til å ta imot atomdrevne amerikanske ubåter. Kommunen avviser at avtalen eksisterer.

Tromsø kommune er under kraftig press etter at kommunestyret sa nei til å ta imot atomdrevne ubåter fra USA.

I forrige uke viste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Forsvarets Forum til en avtale mellom den amerikanske marinen og Tromsø havn om å få etablere base på Tønsnes, en sivil havn like utenfor sentrum. Det norske forsvaret har rollen som tilrettelegger.

Det finnes bare ett problem: En slik avtale finnes ikke.

«Det foreligger per i dag heller ingen skriftlig avtale mellom Tromsø Havn KF og Forsvarets operative hovedkvarter om mottak av reaktordrevne ubåter som kan danne grunnlag for slike mottak», skriver kommunedirektør Mari Enoksen Hult til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Tar saken til Stortinget

Som en kommentar til Fylkesmannens ønske om at Tønsnes skal være klar for US Navy i år, svarer Hult:

«På bakgrunn av det ovennevnte kan ikke Tromsø kommune slutte seg til den foreslåtte fremdriftsplanen».

Avisa Nordlys har tidligere omtalt brevet.

Jens Ingvald Olsen sitter i kommunestyret for Rødt i Tromsø. Han reagerer kraftig på at regjeringen nå presser kommunen.

– At regjeringen viser til en avtale som ikke eksisterer, og presser på at vi skal forberede mottak av atomdrevne krigsskip, er oppsiktsvekkende og skandaløst, sier Olsen.

Rødt vil nå ta opp saken i Stortinget, og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes aksepterer ikke presset fra Nato.

– Det er svært alvorlig at regjeringen forsøker å tvinge Tromsø kommune til å ta imot amerikanske atomubåter mot deres vilje. Vi reagerer sterkt på at det gjøres under dekke av en avtale som forsvarsministeren siden juli har påstått at eksisterer, men som vi nå får vite at ikke finnes, sier Moxnes og legger til:

– Vi krever at forsvarsministeren rydder opp i alle eksisterende og ikke-eksisterende avtaler og gir Stortinget en full oversikt som kan sikre demokratisk kontroll med det økende antallet forsvarsavtaler med USA.

Rødt-lederen mener presset fra regjeringen er uttrykk for en bekymringsfull utvikling:

– Under denne regjeringen har vi sett at hemmeligholdet i forsvarspolitikken har økt betraktelig. Det svekker tilliten og øker Norges sårbarhet, sier han.

REST: I 2013 ble Olavsvern solgt for 38 millioner til et privat selskap der Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er blant investorene. FOTO: AMUND TRELLEVIK

Økt ubåt-aktivitet i nord

I 2009 mistet Nato sin viktige base for atomdrevne skip i nord, da regjeringen besluttet å legge ned Olavsvern utenfor Tromsø.

Den ble bygd for Nato-midler på 1960-tallet, kostet tre-fire milliarder kroner og kunne ta ubåter i tørrdokk inne i et fjellanlegg. I 2013 ble Olavsvern solgt for 38 millioner til et privat selskap der Tromsøs nåværende ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er blant investorene.

«Det er oppsiktsvekkende og skandaløst»

JENS INGVALD OLSEN, RØDT TROMSØ

I løpet av de siste årene har antall atomdrevne militære fartøyer i norske farvann økt. Ifølge tall High North News har hentet inn fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, var det tidligere 10–15 anløp årlig. Nå er tallet 30–40.

Atomdrevne ubåter kommer nå inn til kysten i Troms, der nytt mannskap blir fraktet ut i mindre fartøyer, og gammelt mannskap blir hentet til land. USA ønsker en fast landbase i Troms, og deres tidligere forsvarsminister Jim Mattis purret på en avgjørelse da mange Nato-land nylig var samlet til Army Summit.

I fjor startet regjeringen arbeidet med å legge til rette for en atomubåtbase i nord og valgte den kommunale havna Tønsnes. Samtidig har Forsvaret innledet forhandlinger med dagens eier av Olavsvern om å leie eller kjøpe anlegget tilbake, siden det behøves til Nato-formål.

NYE GJESTER: Amerikanske atomubåter kan få anløp i Tromsø dersom regjeringen får det som den vil.

Inhabil ordfører

– I mars i fjor vedtok Tromsø kommunestyre å si nei til å la reaktordrevne fartøyer anløpe våre havner, sier varaordfører Malene B. Bråthen (Sp).

Hun håndterer saken siden ordfører Gunnar Wilhelmsen har erklært seg inhabil.

– 28. oktober får kommunestyret en orientering fra administrasjonen, og i løpet av et halvt år skal saken på nytt opp i kommunestyret, sier hun.

Bråthen viser til at det nå er et nytt regime der elleve partier styrer i Tromsø.

– Å ha slike anløp kan gi både pluss og minus for kommunen. Det er en risiko.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) hadde i går ikke anledning til å kommentere saken.

I et skriftlig svar til Rødt poengterer han: «Forsvarssamarbeid med USA er i en særstilling og er grunnleggende for norsk sikkerhet. For å videreutvikle og modernisere dette samarbeidet pågår et arbeid med sikte på å få på plass en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid».

Git: master, Env: production, Sanity: production