Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Linné, en bortforklaring

«Rasismesporet bør forlates raskest mulig» når vi snakker om Linné, fremholder fire professorer i Klassekampen-kronikken Linné, en oppklaring 26. september. Vi er uenige. Carl von Linnés banebrytende virke har hatt grunnleggende innflytelse på vitenskapen og samfunnet. Vi bør forholde oss til alle sider ved dette, inkludert hans betydning for framveksten av vitenskapelig rasisme.