Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Statlig korona-støtteordning åpner for at kulturaktører kan få langt større overskudd i år enn de hadde i fjor:

Ber om gigaresultater

TONS OF STØTTE: Tons of Rock i Oslo mener at fjorårets festival, her med Def Leppard på scenen, ikke kan sammenliknes med planene for 2020. Det kan gi penger i festivalkassa. FOTO: TERJE DOKKEN, GONZALES PHOTO

Flere festivaler har søkt om koronastøtte som kan gi dem rekordstore overskudd. Tons of Rock vil gå med 33,8 millioner i pluss hvis søknaden godkjennes.

Kulturminister Abid Q. Raja har lovet nesten 1,5 milliarder kroner i krisehjelp til kulturaktører som ble rammet av koronaavlysninger i sommer.

Det er en ordning mange vet å benytte seg av. Flere festivaler har bedt om statsstøtte som vil gi dem titalls millioner i overskudd for månedene mai til og med august, viser søknader som Klassekampen har fått innsyn i.

– Vi er heldige som kan søke på en ordning som denne gangen slår godt ut for kommersielle aktører. Historisk sett har det i kultursektoren vært ugunstig å tjene penger, siden det diskvalifiserer fra en del offentlig støtte, sier Hermann Vidarsson, daglig leder i Festningen i Trondheim.

Kan få 36 millioner

Kompensasjonsordningen åpner for at arrangører kan få støtte inntil budsjettert resultat i 2020 eller snittresultatet for sommermånedene i de tre foregående årene.

For flere festivaler innebærer dette store summer:

  • Tons of Rock i Oslo har søkt om 36 millioner i støtte, noe som vil gi arrangementet et resultat på 33,8 millioner kroner. I fjor hadde selskapet et årsresultat på 3,3 millioner kroner.
  • Palmesus i Kristiansand har søkt om 35 millioner kroner, noe som vil innebære et overskudd på 20,9 millioner kroner.
  • Festningen i Trondheim ber om 21 millioner kroner. Det vil gi et resultat på 18,9 millioner kroner. I fjor var Festningens årsresultat på 5,3 millioner kroner.
Hermann Vidarsson

I tillegg har Stavernfestivalen og Piknik i parken bedt om støtte som vil gi dem overskudd på henholdsvis 15,8 og 4,8 millioner kroner.

Ser bort fra tidligere år

I Kulturrådets søknadsskjema skal festivalene svare på om de har gjennomført tilsvarende eller sammenliknbare kulturarrangementer i perioden 1. mai til 31. august i 2017 til 2019, «som kan representere gjennomsnittlige billettinntekter fra tidligere år».

Dette er for å sørge for at arrangører ikke skal gå med et større overskudd enn snittresultatet for samme periode i de tre foregående årene.

Tons of Rock, Palmesus, Stavernfestivalen og Piknik i Parken svarer nei på spørsmålet, til tross for at alle gjennomførte festivaler i 2017, 2018 og 2019.

Palmesus skriver i søknaden sin at 2020 ikke er sammenliknbart med de foregående tre årene, ettersom de hadde lagt opp til vesentlige endringer og utvidelser – deriblant en stor arealutvidelse i forbindelse med en ny scene.

Blomsterkraft AS, som driver Piknik i parken, nevner i søknaden at festivalen ble flyttet til Sofienbergparken i 2019.

De andre kommenterer ikke hvorfor årets festival ikke er sammenliknbar med tidligere utgaver. Festningen startet i 2018 og har derfor ikke 2017-tall å vise til.

«Vi er heldige som kan søke på en ordning som denne gangen slår godt ut for kommersielle aktører»

HERMANN VIDARSSON, DAGLIG LEDER I FESTNINGEN

Alle festivalene tar dermed utgangspunkt i budsjettert resultat når de ber om støtte, slik forskriften åpner for når man ikke kan vise til sammenliknbare kulturarrangementer.

Denne uka varslet Kulturrådet at de skal gå ekstra nøye gjennom alle søknader på mer enn én million kroner. Kommunikasjonsrådgiver Erica Berthelsen i Kulturrådet sier at revisorer nå sitter og vurderer hver enkelt av de 238 søknadene det gjelder.

– Alle blir bedt om å dokumentere blant annet hvorfor de har søkt på bakgrunn av budsjettert resultat og ikke snittresultat for de siste tre årene, forteller hun.

Hermann Vidarsson i Festningen sier at festivalen ble arrangert første gang i 2018 som et pilotprosjekt, og at den dermed ikke har tre sammenliknbare år å vise til.

I år hadde de regnet med nesten dobbelt så mange publikummere som i 2018.

– Dette er en kompensasjonsløsning, ikke en offentlig støtteordning, for en bransje som var den første til å stenge ned og den siste til å åpne opp for å redusere det totale smittepresset. Da har fellesskapet sagt at det kompenserer for inntektene vi går glipp av fordi vi tar den største økonomiske byrden, sier han.

Onsdag demonstrerte selvstendig næringsdrivende kulturarbeidere som knapt har hatt jobber siden mars og som mister sin støtteordning fra 1. november. Hva tenker dere om at dere samtidig kan ende opp med et stort overskudd?

– Det er en bismak, det må jeg innrømme. Jeg synes virkelig at støtteordningen til selvstendig næringsdrivende i sektoren bør bli forlenget så lenge de i praksis har virksomhetsforbud. Samtidig er det viktig at arrangørleddet har en sunn økonomi for å få lokomotivet i gang igjen på den andre enden av pandemien, sier Vidarsson.

Forventet å vokse

Kommunikasjonsansvarlig Jøran Kristensen i Stavernfestivalen sier at de ikke har noen hensikt om å berike seg på ordningen.

– Det er første gang Kultur-Norge er stilt i en slik situasjon, og vi har etter beste evne prøvd å legge fram det vi mener er riktig. Men vi er veldig lydhøre overfor det som måtte komme av innspill, sier han.

Stavernfestivalen mener heller ikke at årene 2017–19 er sammenliknbare med 2020 for deres del.

Kristensen sier at det er opp til dem som kvalitetssikrer søknaden å vurdere om det er riktig tolkning.

– Vi vokste markant fra 2018 til 2019. I fjor fikk vi Travis Scott og nådde et helt nytt nivå av interesse, sier han.

Piknik i Parken viser til at de flyttet fra Vigelandsparken til Sofienbergparken i fjor, og har doblet publikumskapasiteten.

Pressetalsmann Lars Tefre Baade skriver i en e-post at beregnet overskudd skal gå rett inn som egenkapital i selskapet, og dermed styrke festivalen for framtida og sikre arbeidsplasser og inntekt til alle som jobber med den.

«Vi har så langt sendt inn en søknad etter de retningslinjene som er gitt og er som alle andre større søkere bedt om å dokumentere søknadsbeløpet grundig, noe vi ser frem til å svare på», skriver han.

Morten Valestrand, finansdirektør i Live Nation og kontaktperson for Tons of Rock, vil ikke kommentere saken.

«Vi har søkt i henhold til forskriften og tar dialogen rundt søknadene direkte med Kulturrådet», skriver han.

Det lyktes ikke Klassekampen å få tak i Palmesus i går.

Git: master, Env: production, Sanity: production