Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klimaallianse med en halv million medlemmer i ryggen vil sette agenda for valget:

Stiller ti krav til makta

I FRONT: Vilde Haarsaker fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag (fra høyre), nestleder Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet og Anja Bakken Rise i Framtiden i våre hender representerer en halv million medlemmer som ønsker mer snakk om klima i valgkampen.

FELLES: Fagbevegelse, bønder og klimaorganisasjoner samarbeider for å gjøre 2021 til et klimavalg. Grønn industri og raske oljekutt er blant kravene.

Det er et snaut år til stortingsvalget 2021. Nå presenterer en brei klimaallianse bestående av arbeidstakere, klimaorganisasjoner og bønder ti felles krav til partiene.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production