Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klimaallianse med en halv million medlemmer i ryggen vil sette agenda for valget:

Stiller ti krav til makta

I FRONT: Vilde Haarsaker fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag (fra høyre), nestleder Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet og Anja Bakken Rise i Framtiden i våre hender representerer en halv million medlemmer som ønsker mer snakk om klima i valgkampen.

FELLES: Fagbevegelse, bønder og klimaorganisasjoner samarbeider for å gjøre 2021 til et klimavalg. Grønn industri og raske oljekutt er blant kravene.

Det er et snaut år til stortingsvalget 2021. Nå presenterer en brei klimaallianse bestående av arbeidstakere, klimaorganisasjoner og bønder ti felles krav til partiene.

Målet er å presse fram mer offensiv klimapolitikk og gjøre klimaomstilling til en hovedsak i stortingsvalget.

– Miljøbevegelsen har i mange år etterspurt en klar plan fra partiene, særlig Ap og Høyre, på hvordan sikre klimaomstilling og grønne arbeidsplasser. De har ikke levert, så nå tar vi saken i egne hender sammen med bøndene og fagbevegelsen, sier Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender (FIVH).

«Vi må avlive myten om at ambisiøse klimatiltak betyr kutt i arbeidsplasser og velferd»

ANJA BAKKEN RIISE, FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

Kravlista kommer nå, slik at partiene skal kunne ta stilling til dem i utforming av partiprogrammene de utformer denne høsten.

Store organisasjoner

Det er ingen liten allianse som kommer med disse kravene. I tillegg til FIVH er kravene signert av Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Greenpeace og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Til sammen representerer organisasjonene mer enn en halv million medlemmer.

Kravene berører samtlige viktige sektorer i norsk økonomi, men en rød tråd er at de er ment å bidra til kutt i klimagasser – samtidig som de sikrer arbeidsplasser og rettferdig fordeling.

– Vi må avlive myten om at ambisiøse klimatiltak betyr kutt i arbeidsplasser og velferd. Desto større usikkerhet folk flest føler for arbeidsplass og økonomi, desto høyere terskel for å støtte endringen som er nødvendig, sier Riise.

Det er Odd-Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet helt enig i.

– Det kan ikke bli slik at de som er lavest lønna, blir sittende med klimabyrden. Klimaomstillingen kommer uansett, og vi må handle mens vi fortsatt er i en posisjon hvor kan forme utviklingen selv, sier Larsen.

Klassekampen har sendt kravene til ledelsen i Ap og Høyre. De får betinget positiv respons.

Uenige om olja

«Vi skal skape nye arbeidsplasser samtidig som vi kutter utslipp og sørger for å holde forskjellene små og tilliten høy i Norge», skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre i en e-post til Klassekampen, i en pause fra arbeidet med å skrive tale til landsstyremøtet.

På vegne av partiet gir han et ubetinget ja på kravene som går på sirkulærøkonomi, jordbruk, elbil-infrastruktur, fiskeri og transport. Og betinget støtte til resten.

Ett sted setter sier han tydelig nei. Det er på kravet om «ansvarlig og hurtig nedtrapping av petroleumssektoren. I dette spørsmålet står Ap og Høyre forent mot klimaalliansen.

«Vi ønsker ikke en styrt avvikling av petroleumssektoren, vi vil utvikle, ikke avvikle, disse næringene. Framtidas industrier skal ikke minst bygges på oljenæringens skuldre», skriver Støre.

Høyre er enig med Ap

– Vi ønsker å omstille norsk sokkel, ikke avvikle norsk sokkel, sier Stefan Heggelund, energi- og miljøpolitisk talsperson i Høyre.

På tross av oljeuenigheten, berømmer han initiativet til klimaalliansen som han mener bidrar til større legitimitet om klimapolitikken. Han kritiserer dem likevel for å komme seint til festen.

– Denne lista slår inn en del åpne dører. Regjeringen har allerede et mål om utslippsfrie anleggsplasser fra 2025. Vi bygger ut ladestruktur, satser på grønn skipsfart og havvind. Vi skal levere strategi for sirkulærøkonomi, satser historisk på kollektivtransport og jernbane, gjør utslipp dyrere og har inngått en klimaavtale med landbruket, sier Heggelund.

Git: master, Env: production, Sanity: production