Du kan bla til neste sideBla med piltastene

En nasjonal skatt

«Det er ikke mange meningsytrere i det offentlige rom, om noen, som har stått opp for kunsten, det upopulære, det ukommersielle, uavbrutt i femti år, slik Synne Skouen har. Hun har tatt seg umaken med å produsere meninger, utvikle resonnementer, fremføre dem. Ta støyten. Hun fortjener en pris.» Attesten sto på trykk i Musikkmagasinet for en måned siden, levert av hun som nå har skrevet bok sammen med Skouen, musikk- og kulturjournalisten Bodil Maroni Jensen.