Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Overhørt

Millennium-generasjonen og Generasjon Z derimot, baserer sine livsmål på de to øverste nivåene i [Maslow]pyramiden: egoistiske behov og behovet for selvrealisering.

Rapporten #DenNyeOljen for Norsk Olje og Gass definerer dagens ungdom