Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det går å være radikal og konservativ på en gang

Ingen selvmotsigelse

HØYRERADIKAL OG KONSERVATIV: Leder for det franske ytre høyre-partiet Rassemblement National (Nasjonal samling på norsk), Marine Le Pen, ser opp på en statue i det franske parlamentet. Dagens populistiske radikale høyre er stort sett verdikonservative, skriver Minda Holm. Det som forener er «først og fremst motstand mot enkelte aspekter ved dagens liberale ideologi» FOTO: STEPHANE DE SAKUTIN, AFP/NTB SCANPIX

I teksten «Reform eller revolusjon» fra 1899 polemiserte Rosa Luxemburg mot den sosialistiske teoretikeren Eduard Bernsteins forsvar for fagforeninger og parlamentarisme. Arbeid for reform vil bare kunne skje innenfor rammene av det bestående, var Luxemburgs hovedpoeng. Reform ville virke mobiliserende, men ikke endre kapitalismens grunnleggende motsetninger. For å få til sosial transformasjon måtte mer radikale tiltak til.

En lengre fagartikkel med samme tema ble publisert forrige uke i et spesialnummer om populisme i tidsskriftet Agora.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production