Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Handelsveien over Elda

OVER EIDET: Ferdsel fra sjø til sjø illustrert i «Historien om de nordiske folkene» av erkebiskopen Olaus Magnus på 1500-tallet.

Myter og myntfunn kan tyde på at båter en gang ble fraktet over Eida av handelsfarende.

Elda lå på grensa mellom to av fylkene i Frostatingets lovområde, Øynafylket og Naumdølafylket. Det er ikke utenkelig at gårdeierne på Elda utøvde en form for grensekontroll og kunne kreve «bompenger» av reisende. Veien over Eide forkortet frakt av handelsvarer, og man unngikk skipsforlis på den utsatte kyststrekningen Folda. Minnene om handelsveien over Elda er bevart i sagalitteraturen. Sagaen om Egil Skallagrimsson forteller at Harald Hårfagre tok veien over Elda for å møte Torolv Kveldulvsson på Helgeland, men ikke at han dro skipene over eidet.