Du kan bla til neste sideBla med piltastene

MOBBING

Sårande kviskring

Mykje er skrive om mobbande, aggressive gutar. Nesten ingenting om jenter.

Ho er åtte år. Ho har musefletter og lespar litt. Lærarane kalla henne ein resar, ei som kan mykje, men som først og fremst vil bli ferdig med oppgåvene ho får. Ho er ikkje så oppteken av at alt må bli rett. Ho elskar å vera først. Ho jobbar seg kjapt gjennom ark etter ark med ja/nei-spørsmål og gjer openberre slurvefeil som lærarane er nøye med å fortelja at ho lett kunne unngått ved å vera litt meir merksam.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production