Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bryte ny mark

  • I dag må sentralbanksjef Øystein Olsen stille på Stortinget og forklare seg om ansettelsen av mangemilliardær Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Stortingets tilsynsorgan med Norges Bank, representantskapet, stilte i vår en rekke spørsmål til Olsen og bankens hovedstyre om ansettelsesprosessen og Tangens fortsatte eierskap i Ako-fondene. Svarene de stortingsoppnevnte tilsynsførerne fikk, var et nærmest arrogant «vi hører hva dere sier, men gjør som vi selv vil». Der representantskapet ba om at alle interessekonflikter mellom Tangens eierskap og hans nye rolle som toppbyråkrat «elimineres», mente Olsen at noen intrikate avtaler tegnet opp av Tangens egne advokater fikk være nok. Dette er bakgrunnen for at representantskapet, ledet av Høyres Julie Brodtkorb, har sendt saken til Stortinget.
  • Representantskapet har mange merknader: Norges Bank har ikke fulgt offentlighetsloven i ansettelsesprosessen. Tangens investeringer gjennom skatteparadiser vil svekke Oljefondets troverdighet i arbeidet mot globale skatteunndragelser. Tangens fortsatte eierskap i Ako Capital skiller seg fra hva alle andre ansatte i Oljefondet får lov til. Han vil også kunne fortsette å styre Ako Foundation by proxy gjennom nære kontakter, mener representantskapet, samt motta informasjon om Ako Capitals drift.
  • Den som virkelig har mye å svare for i dag, er sentralbanksjef Øystein Olsen. Det taler ikke til hans fordel at han underveis i brevvekslingen med representantskapet ringte leder Julie Brodtkorb for å be om et personlig møte om innholdet i brevene – en forespørsel Norges Bank ikke syns det var noen vits i å journalføre. Det vitner om en vilje til å gjøre opp utenfor offentlighetens lys. Det er viktig at Stortinget nå flombelyser saken. Det er likevel ingen presedens for det som følger; det blir politisk nybrottsarbeid. Hvis våre folkevalgte ikke er fornøyd med sentralbankens håndtering og redegjørelse, hva da? Tangens arbeidsavtale er juridisk bindene. Kan Øystein Olsen fortsette som sentralbanksjef uten tillit fra Stortinget? Hva vil finansministeren og regjeringen i så fall gjøre?
Git: master, Env: production, Sanity: production