Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Flere minoritetspolitikere bør nomineres til stortingsvalget.

Mangfold på tinget

Partiene er på vei inn i nominasjonssesongen. Til stortingsvalget 2021 skal de finne de beste talspersoner for partiet og for de personer partiet søker å representere. En lang rekke hensyn og argumenter vil bli framhevet – standpunkter, erfaring, kjønn og alder, klassebakgrunn. Ikke alle mulige kandidater kan finne plass. Her er en argumentasjon for hvorfor mennesker med minoritetsbakgrunn bør nomineres på sikre plasser.