Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Flertallet av norske studenter mener at de lærer mindre når studiene er heldigitale, ifølge ny undersøkelse:

Vil ha pensum på papir

PAPIRTILHENGERE: Søskenparet Kristine og Lene Laurhammer, som er lærerstudenter ved Oslomet, foretrekker å lese pensumbøker på papir. De mener det er noe helt annet å bla i ei bok enn å forholde seg til digitale læremidler.

Pensumbøker i papir står fortsatt sterkt blant norske studenter. En fersk undersøkelse viser at det bare er 1,8 prosent som ønsker heldigitalt pensum.

– Det å kunne bla i ei bok er noe helt annet enn å forholde seg til digitale løsninger, sier student Kristine Laurhammer og får støtte fra sin søster Lene.

De har reist fra Hurdal til biblioteket ved Oslomet for å levere pensumbøker de har lånt i forbindelse med lærerstudiene, som de nå har fullført.

Under vårens koronakrise har den digitale bølgen skutt fart ved norske utdanningsinstitusjoner. Auditorier og lesesaler har vært erstattet av videomøter og digital undervisning.

I en fersk undersøkelse fagbokhandelen Akademika har gjennomført blant norske studenter, kommer det fram at 40 prosent av de spurte har lest mer av pensumet i digitale formater gjennom koronaperioden.

Foretrekker papir

Selv om det har vært klare fordeler med å ha tilgang til digitalt lesestoff under koronapandemien, er ikke studentsøstrene fra Hurdal i tvil om hvilket format de liker.

– Vi liker best å lese på papir, sier søskenparet Laurhammer i kor.

Mye tyder på at de er på linje med flertallet av norske studenter. For selv om de digitale formatene har fått vind i seilene under koronakrisa, bør nok universitets- og høyskolebibliotekene vente med å kassere beholdningen av papirbøker.

I undersøkelsen som fagbokhandelen Akademika står bak, kommer det fram at:

  • Bare 1,8 prosent av de spurte foretrekker å lese pensum bare på digitale plattformer.
  • To av tre ønsker en kombinasjon av digitalt og papir.
  • 31 prosent ønsker å lese pensum bare på papir.

Ikke noe nytt

BI-professor Anne-Britt Gran har forsket på nordmenns digitale leservaner, og hun er ikke overrasket over at norske studenter har en lunken holdning til det digitale formatet.

– Flertallet av unge voksne foretrekker fremdeles papirversjoner av bøker. Det viste også vår undersøkelse fra 2018. Tre måneder med koronapandemi endrer neppe lesevanene, sier hun.

Hege Gundersen, forlagssjef i Universitetsforlaget, er heller ikke forbløffet over at papirformatet står sterkt blant norske studenter, men hun understreker at kategorien «digitale læremidler» rommer mye forskjellig.

– Det kan være alt fra en pdf-utgave av ei papirbok med dårlige brukersnitt til et velegnet læreverk som utnytter det digitale formatet fullt ut. Dette er nyanser som ikke fanges opp av en slik spørreundersøkelse.

Satser digitalt

I likhet med mange andre norske forlag har Universitetsforlaget de siste årene satset stort på å utvikle digitale læremidler. Nye tall fra Forleggerforeningen viser at dette er et område med økende omsetning.

– Er det ikke en kalddusj for dere at det er så få studenter som kun foretrekker å lese pensum på digitale flater?

– Det vil jeg ikke si. For oss er det viktig å kunne tilby studenter og forelesere det de til enhver tid måtte ønske av læremidler, og vi kommer til å produsere læreverk i både papirutgaver og digitale formater i lang tid framover.

Lærer mindre

På spørsmål om hvordan studentene har opplevd sitt eget læringsutbytte under korona-perioden, oppgir 73 prosent at de lærer mindre i en studiesituasjon som er heldigital.

Det er nokså naturlig, mener Gundersen.

– Vi må nok innse at papirboka fungerer best når det kommer til helhetlige framstillinger. Den gjør det nok lettere for leserne å fordøye lange akademiske resonnementer, sier hun.

Professor Anne-Britt Gran mener også at papiret som teknologi har noen fortrinn som egner seg for lange tekster.

– Jeg er redd for at ensidig bruk av digitale læremidler – ofte korte tekster – svekker barn og unges lesekonsentrasjon og leseutholdenhet, sier hun.

Git: master, Env: production, Sanity: production