Ny vår: Rachel Carsons «Silent Spring» skapte enorm medioppmerksomhet og engasjement, og satte varige spor på flere samfunnsområder.

Starten på noe

SULTEN: Småstillits tegnet av J. B. Chevalier i «The Birds of America». ILLUSTRASJON: BIODIVERSITY HERITAGE LIBRARY/FLICKR

Den amerikanske marinbiologen og forfatteren Rachel Carson (1907–1964) har gått inn i historien som en av miljøbevegelsens fremste pionerer. «Silent Spring» («Den tause våren») vekket allmennhetens oppmerksomhet mot de skadelige virkningene av radioaktiv stråling og den massive bruken av insektmiddelet DDT i jordbruksindustrien. Etter andre verdenskrig ble pesticidet DDT allment ansett som en velsignelse for jordbruket. Kjemikeren Paul Müller fra Sveits fikk Nobelprisen for oppdagelsen av stoffets bruksområder. USA hadde et stort overskudd av krigsfly og disse ble benyttet til å spre pesticidet i stort omfang over gigantiske områder, i «krigen mot insektene». Rester av pesticidene kunne spores praktisk talt overalt i naturen og drepte ikke bare skadeinsekter, men spredde seg i det økologiske kretsløpet. Det er gjort funn selv i morsmelk, skrev Carson.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene