Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Samtalen om det dansk-norske bidraget til slavehandel og kolonisering er preget av fornektelse.

Stans hvitvaskingen

Peter Wessel Tordenskjold, Ludvig Holberg og Peter Motzfeldt.

De siste ukers debatt om statuer i det offentlige rom viser at det trengs mer folkeopplysning om dansk-norsk slavehandel. Samtalen om Norges kolonisering er preget av fornektelse og fortrengning. Som en drøfting av dette norske bidraget til slavedriften i Karibia: Da 84 afrikanere skulle straffes for opprør på den dansk-norske slaveøya St. Croix i desember 1759, var den norske juristen Engebret Hesselberg (1728–1788) ansvarlig byfogd. Eller bøddel om du vil. For sønnen av lensmannen i Norderhov, sør for Hønefoss, brukte grusomme metoder for å stanse videre protest mot brutaliteten mot slavene.