Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mye som er uavklart

Skal EU-traktatens bestemmelser om unionsborgerskap gjelde i Norge? I hvilken grad skal EU-regler som ikke er del av EØS-avtalen likevel få betydning for Norge? Det er det Campbell-saken handler om, som Mads Andenæs og Dag Sørlie Lund omtaler i Klassekampen 13. juni. At saken ble trukket, skriver de, var «antagelig en kjærkommen vei ut av en etter hvert umulig sak for staten». Slik er det ikke.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production