Du kan bla til neste sideBla med piltastene

NHO-topp kaster inn brannfakkel om offentlig sektor:

Vil slanke staten

SIKKER: Stein Lier-Hansen i Norsk industri vil at to av tre arbeidsplasser skal være i privat sektor. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

BREMS: NHO-topp Stein Lier-Hansen mener veksten i offentlig sektor må stagges. Han etterlyser «dramatisk bedre ledelse».

– Vi må begrense veksten i offentlig sektor og samtidig sørge for at de som jobber der, kan gjøre mer med mindre ressurser, sier Stein Lier-Hansen.

Han er administrerende direktør i Norsk industri, den tyngste og mest toneangivende landsforeningen i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

I mandagens Klassekampen gikk Fagforbundet-leder Mette Nord til felts mot NHO fordi hun mener de vil «strupe offentlig sektor». Nå slår Lier-Hansen hardt tilbake.

«Norge bruker svært store ressurser på offentlig sektor, med bare middels gode resultater», skriver han i et innlegg i dagens avis. Han mener offentlig sektor må få «dramatisk bedre ledelse».

– Det er ledelsen som svikter. De må ha et helt annet fokus på effektivitet og produktivitet. De kan ikke bare være opptatt av å få flere ansatte, men må få ansatte til å produsere mer per årsverk, sier Lier-Hansen.

Kamp om arbeidskraft

– Hvorfor må veksten i offentlig sektor bremses?

– Det er kamp om arbeidskrafta. Vi er ikke flere mennesker enn vi er i Norge. Vi går inn i en periode med flere pensjonister per arbeidstaker. Da må vi ha optimal deling av arbeidskrafta. Da må to av tre være i privat sektor, og særlig i eksportrettede næringer.

– Kamp om arbeidskrafta? Vi har jo historisk høy arbeidsløshet?

«Trenger vi så mange kommuner? Hvor mange rådmenn og ordførere skal vi ha?»

STEIN LIER HANSEN, LEDER I NORSK INDUSTRI

– Det er tidsbegrenset. Allerede begynner mange å ta folk tilbake på jobb. Dette er ikke representativt for hvordan vi må tenke langsiktig. Det er nettopp nå vi må tenke på å få produktive arbeidsplasser.

Lier-Hansen viser til at de nordiske nabolandene bruker mindre andel av økonomien på offentlig sektor.

– Sverige og Finland er gode velferdsland, men bruker mye mindre penger. Det handler om hvor mye helse og vei du produserer per milliard kroner.

– Kan det handle om politiske skiller? Sverige har for eksempel i større grad privat drevet eldreomsorg.

– Ja, men det viktigste er at man driver effektivt. Det offentlige kan være konkurransedyktig mot det private, men da må man produsere effektivt. Ta for eksempel sykehusdrift. Et sykehus består av veldig mye. Det viktigste er gode leger og sykepleiere, det kan godt være offentlig, men hvorfor skal ikke vaskeriet, kjøkkenet eller den teknologiske infrastrukturen være privat?

Norsk industri-sjefen bedyrer at hans utspill ikke handler om ideologi, eller om å angripe offentlig ansatte.

– De ansatte gjør jobben sin med de verktøyene de har. Men den overordnede ledelsen har ikke hatt fokus på effektivisering, sier han.

Han mener det finnes unntak, som Skatteetaten, som har rasjonalisert kraftig de siste årene.

– De gjør mye mer, med langt færre ansatte, og har bedre arbeidsdeling.

Lier-Hansen mener norsk politikk har vært preget av de eksepsjonelle inntektene fra oljesektoren.

– Ser du bort fra eksport av olje og gass, har vi et elendig handelsunderskudd mot utlandet. Det er kamuflert av inntektene fra olje og gass. Sverige og Finland har tatt grep fordi de ikke har hatt like mye penger å leke med som oss. Men alle vet at vi har krukka med penger, og mange vil bruke det til gode formål. Det går ut over effektiviteten, sier Lier-Hansen.

Vekk med fylkene

Blant de mer omfattende endringene i offentlig sektor NHO-toppen ønsker seg, er en kraftig reduksjon i antallet kommuner, og å fjerne fylkene som forvaltningsledd.

– Vi er litt over fem millioner, men er rigget som om vi var 50-60 millioner. Er det nødvendig med tre politiske nivåer? Trenger vi så mange kommuner? Hvor mange rådmenn og ordførere skal vi ha? I næringslivet skjer det sammenslåinger og strukturendringer hele tida. Vi må få færre høvdinger og flere indianere i offentlig sektor.

Kontrollert utdanning

I sitt innlegg tar Lier-Hansen til orde for «sterkere styring av utdanningssystemet». Nylig har en allianse av Ap, Frp og Sp på Stortinget gått inn for en endring av finansieringen av høyere utdanning, for å i større grad tilpasse den næringslivets behov.

– Er det mer slikt du ser for deg?

– Ja, det er i den retningen. Vi må ha et utdanningssystem som gir ungdommen mest mulig relevant utdanning. Det må være mer samspill med næringslivet. Det er ikke hjelp i å utdanne folk som ikke får jobb. Ungdom må kunne velge utdanning de ønsker, men det må være tydeligere retningslinjer.

Git: master, Env: production, Sanity: production