Skjevt framstilt av Klassekampen og Moustache

Nominasjonslisten til årets Hedda-priser har skapt debatt. Kritikken som handler om juryens sammensetning har Heddakomiteen allerede svart på. Diskusjonen om representasjon i scenekunstfeltet er viktig, og det er klart at Heddaprisen får oppmerksomhet når det gjelder hvem og hva som får synlighet. Juryens oppgave er å velge ut prestasjonene vi anser som best. Dette gjør at representativitet, enten det gjelder teateruttrykk, geografi eller flerkulturelt mangfold vil måtte svinge fra år til år.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene