Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Besk: Birgit Alm dukker ned i et lokalsamfunn i oppløsning.

Ved veis ende

KOLLEKTIVROMAN: Birgit Alms bok er tidvis briljant. FOTO: HILDE UNOSEN

Behovet for å finne mening med tilværelsen kan treffe enhver, kanskje særlig i en unntakstilstand som vår nåværende; stillstand og gjentagelse leder fort til sjelegransking og Camus-lesing. Så også i Birgit Alms «De fremmede». Boka er en kollektivroman, den følger en dag i livet til en rekke mennesker bosatt i en liten by i Spania, hovedsakelig innvandrere, som av ulike grunner er stranda der. I løpet av dagen føres vi inn i deres historier, problemer, og krysningspunkter, rammet inn av et overhengende spørsmål: Hva gjør de med sine liv?

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production