Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Uklok taktikk, Ap

Å ha seg frabedt kritikk når man kommer med et dårlig forslag, er en fordring som Torstein T. Solberg ikke kan påberope seg, slik han gjorde i et intervju i Klassekampen 28. mai om finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren. Tvert imot – Arbeiderpartiet kan ikke bli overrasket over reaksjonene. Ansatte har i lang tid ropt varsko om at dagens system, med sterkt innslag av konkurranse og krav om jakt på ekstern finansiering, får konsekvenser for hva vi forsker på. Vi risikerer at samfunnsoppdraget ofres til fordel for hva som gir kroner i kassa. For vi vet at det ikke kommer mer penger, så all øremerking innenfor dagens system blir tatt fra basisbevilgningen. Det styrker mål- og resultatstyringen, men svekker handlingsrom, tillit og samfunnsoppdrag.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production