Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ser oftere æreskultur

I løpet av 2019 har minoritetsrådgiverne jobbet med 535 nye enkeltsaker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Dette er en økning på 233 saker siden 2018, kommer det fram i en rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), melder Dagbladet.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production