Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kunstnerorganisasjon anklager biennale for ansvarsfraskrivelseMener kunstnere får skylda for underskudd

Ingen tillit til biennalen

REAGERER: Ruben Steinum i Norske Billedkunstnere er kritisk til Oslobiennalens forklaring på fjorårets budsjettsmell. – Går biennalen med underskudd, er det biennalen selv som har ansvaret – ikke kunstnerne, sier han. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Ruben Steinum i Norske Billedkunstnere tviler på om dagens ledelse ved Oslobiennalen kan bli sittende. – Ansvaret for underskuddet ligger hos dem, sier han.

Oslobiennalen, Oslo kommunes kunstmønstring, har foreløpig kostet 42 millioner kroner. Fredag kunne Klassekampen fortelle at biennalen i åpningsåret gikk med seks millioner i underskudd – en femdel av budsjettet på 27,9 millioner kroner.

Budsjettsmellen ble forklart med at kostnadskontrollen ikke var god nok og at antall kunstprosjekter ble økt fra to–tre i året til 24. Økningen skjedde uten fullmakt fra kommunen.

I tillegg viste daglig leder Ole G. Slyngstadli til at «enkelte prosjekter ble dyrere enn budsjettert». Kuratorene Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Eva González-Sancho Bodero påpekte at de ikke ser økonomistyring som en del av «kuratorrollen».

Forklaringene får Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere (NBK), til å reagere. Han mener biennalen legger deler av ansvaret for underskuddet på kunstnerne. Han kaller det en ansvarsfraskrivelse.

– Når man går fra tre planlagte prosjekter til 24 innenfor samme ramme, sier det seg selv at det blir overskridelser. Går biennalen med underskudd, er det biennalen selv som har ansvaret – ikke kunstnerne, sier Steinum.

Peker på kuratorene

Ole G. Slyngstadli

Han mener også de to fast ansatte kuratorene i større grad må ansvarliggjøres.

– Det er disse kuratorene som har vært med helt siden forprosjektet. Det er de som er ansvarlige for det som viser seg å være en underfinansiert ekspansjon, sier Steinum.

Kuratorenes forståelse av at «økonomistyring ikke var en del av kuratorrollen», mener Steinum ikke er et godt nok svar.

– Toppansvaret ligger hos kuratorene, det gjelder også økonomien. At de påstår at det ikke gjør det, holder ikke.

Frykter regningen

Steinum stusser over at biennalen sier at underskuddet delvis skal dekkes inn av kunstordningen i Oslo kommune, som årlig får tilført 0,5 prosent av kommunens investeringsbudsjett.

– Kunstordningen skal gå til innkjøp av kunst. Når vi vet at mange kunstnere sliter med både økonomi og tilgang til lokaler, så vil kutt i denne ordningen kunne ende med å ramme kunstnerne direkte. Det er ikke riktig at kunstordningen skal benyttes til å dekke et underskudd skapt av administrasjonen i biennalen.

– Hva bør skje nå?

– Kuratorene må stilles til ansvar. Kunstnerne har levert en rekke sterke prosjekter. Det er systemet rundt som har sviktet, og det kan føre til at legitimiteten svekkes både hos kunstnere og publikum. Jeg stiller meg derfor tvilende til om kuratorene og ledelsen er de rette til å gi Oslo den ambisiøse kunstmønstringen byen fortjener, sier Steinum i Norske Billedkunstnere.

Slyngstadli beklager

«Kunstnerne har levert en rekke sterke prosjekter. Det er systemet rundt som har sviktet»

RUBEN STEINUM, STYRELEDER I NORSKE BILLEDKUNSTNERE

Daglig leder Ole G. Slyngstadli i Oslobiennalen svarer slik på kritikken fra Steinum:

«Med den arbeidsmodellen vi har valgt, synes jeg det er urimelig å skille biennale-apparatet helt fra prosjektene vi har levert. Jeg er kjent med at flere av kunstnerne som deltar i førsteutgaven overfor Klassekampen har fremhevet nettopp biennale-apparatet og bekreftet at den støtten de har fått, har vært avgjørende for de sterke prosjektene de har levert. Jeg er også kjent med at flere har sagt seg villig til å siteres på dette», skriver Slyngstadli i en e-post.

Han skriver og at han ikke kunne forestille seg at uttalelsene hans kunne leses som et forsøk på å holde kunstnerne ansvarlig for merforbruket.

«Jeg er selvfølgelig ansvarlig for alle produksjonenes omfang og økonomistyring. Jeg vil på det sterkeste beklage overfor kunstnerne som har deltatt i Oslobiennalens første år, dersom dette kan oppfattes annerledes.»

– Har ikke hatt innsyn

Også de to kuratorene ved biennalen er forelagt kritikken fra Ruben Steinum. De svarer i en felles skriftlig uttalelse at det er «åpenbart» at biennalen har ansvaret for alle budsjettoverskridelser.

«Institusjonen forsøker ikke å skyve ansvaret over på kunstnerne. Vi har hatt gleden av å jobbe med et tjuetall kunstnerne og har utviklet prosjektene deres fra idéskisser til ferdige kunstverk», skriver Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Eva González-Sancho Bodero, som understreker at dialogen med kunstnerne uten unntak har vært god.

«Vi har ikke gått utover mandatet vårt med tanke på antall verk, slik Steinum hevder. Under hele forberedelsesfasen har vi orientert Kulturetaten om omfanget og hvilke kunstnere og kunstverk vi ønsket å innlemme, uten at vi fikk beskjed om å foreta reduksjoner.»

De legger til: «Vi har ikke hatt innsyn i regnskapene og i administrative beslutninger underveis og var heller ikke orientert om at det forelå noe underskudd. Den økonomiske toppstyringen og administrasjonen har vært daglig leders bord, noe som er normalt.»

Git: master, Env: production, Sanity: production