Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Verden står ved veiskillet til en ny fase i kapitalismens historie. Vil vi gå til høyre eller venstre? spør Magnus Marsdal.

Ti hypoteser for venstresida

UTOPIA: Krisa gjør at vi kan bryte med status-quo-tyranniet og spørre oss om den rådende orden kanskje er idiotisk. Det åpner også for utopiske tanker – som i neste omgang kan bli en realitet, skriver forfatteren. ILLUSTRASJON: MAKIS E. WARLAMIS/WIKIMEDIA COMMONS

Vesten står overfor den mest omfattende økonomiske krisa siden den store depresjonen på 1930-tallet. Hva slags ideologisk terreng går vi inn i? Her er ti hypoteser for venstresida.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production