Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringen trosset fagfolk og presset gjennom nye EU-krav til medisinske tester:

EU truer pandemikamp

BEKYMRET: Fredrik Müller, overlege og professor ved Oslo Universitetssykehus, er kritisk til den nye EU-forordningen som regjeringen har stemt for. Han advarer om at den vil svekke norsk beredskap ved neste pandemi.

KRAV: En ny forordning fra EU binder Norge til å kjøpe medisinske tester fra kommersielle aktører framfor å la norsk helsevesen lage testene selv.

Kort tid etter at første norske tilfellet av koronasmitte ble oppdaget, var Norge et av landene som testet flest pasienter i forhold til innbyggertall. Det var mulig fordi laboratoriene på norske sykehus og helseforetak kastet seg rundt for å lage tester som kunne avdekke viruset.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production