Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Lang dugnad

  • Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner og utstyr og sykehuskapasitet. Det har vært varslet fra flere hold at en global pandemi er sannsynlig, og varselklokkene burde ha ringt. Samtidig må vi løfte hodet og se utover egne grenser. Uten å bagatellisere mangel på smittevernutstyr og respiratorer: En velfungerende velferdsstat som folk har tillit til, kombinert med en globalt sett velstående og frisk befolkning, gjør oss tross alt godt skodd.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production