Koronakrisen minner oss på hva som virkelig teller – og viser samtidig at en annen verden er mulig.

En etterlengtet dugnad

DE NÆRE TING: Blant lærdommene av denne krisen er at vi kan stå sammen som samfunn, vise omsorg og omtanke, og gi avkall på mange av tingene vi vanligvis forteller oss selv at vi trenger, skriver forfatteren. ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

De omfattende konsekvensene av krisen vi nå står overfor, har vi antakelig bare begynt å se omfanget av. Er det én situasjon som kan blottlegge svakhetene som kommer av en nyliberalistisk og globalisert økonomi, så er det denne. Verdikjedene og verdensøkonomien er nå så totalt sammenfiltret at vi har gjort oss fullstendig avhengig av jevnlige forsyninger fra andre land. Dette har det i lang tid blitt advart mot fra ulikt hold, og det er mange som i disse dager kan si «hva var det vi sa», når vi etter hvert risikerer å oppleve utfordringer med beredskap og forsyningssikkerhet av nødvendige varer.

En lengre versjon av teksten finnes på nettsidene til tidsskriftet Røyst

Du kan bla til neste sideBla med piltastene