Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sier Økokrim har vært slepphendte

HVITVASKING: For første gang siden 2011 skal Økokrim ha en helhetlig gjennomgang av hvordan de jobber med å bekjempe økonomisk kriminalitet. Flere aktører, spesielt bankene, har den siste tida rettet skarp kritikk mot Økokrim for manglende oppfølging av tips om mulig korrupsjon og hvitvasking. En evaluering av innsats og ressursbruk var allerede på trappene, men den er nå utvidet, skriver Dagens Næringsliv. Det skal stilles spørsmål ved om Økokrim i dag jobber riktig og hvilke tiltak som eventuelt vil være aktuelle. Det vil også bli vurdert om Økokrim har behov for mer ressurser i form av penger eller flere ansatte.©NTB

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production