Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vold er det største arbeidsmiljøproblemet i Osloskolen:

Skolevold øker

VARIERER: Einar Osnes er hovedverneombud i Utdanningsetaten i Oslo. Han er ikke fornøyd med hvordan vold og trusler mot lærere og ansatte i skolen følges opp.

DOBLING: Omfanget av vold og trusler i Osloskolen er mer enn doblet siden 2016.

Mange kjenner saken til Clemens Saers, læreren fra Oslo Handelsgym som ble skadet for livet etter å ha blitt angrepet av en elev som tok tak i strupen hans og vred om. I forrige måned tapte Saers erstatningssøksmålet mot Oslo kommune i Lagmannsretten. Han har anket til Høyesterett.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production