Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringen påstår at riving av Y-blokka er nøye vurdert. Det stemmer ikke, skriver Lisbeth Halseth i LPO arkitekter.

Vi vurderte aldri å la den stå

VERNEVERDIG: Bærekraftig bygging pleide å handle om solceller på taket. Nå er de mest ambisiøse prosjektene de som gjenbruker bygg, skriver Lisbeth Halseth. FOTO: TOM HENNING BRATLIE Tom Henning Bratlie

Prosessen som skal lede frem til nytt regjeringskvartal, startet med en konseptvalgutredning i 2013. Deretter er prosjektet utviklet gjennom parallelloppdrag, reguleringsplan med konsekvensutredning og til slutt plan- og designkonkurranse i 2017. Jeg har gjennom LPO arkitekter vært involvert i alle stadier av prosessen, med unntak av reguleringsplanen. Underveis i denne prosessen har det skjedd endringer som betyr at det ikke lenger er noen grunn til å rive Y-blokken. Den er et unikt kulturminne som sammen med Høyblokka er et sterkt dokument fra etterkrigstiden og gjenoppbyggingen av Norge.