Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Dement

  • Far min fekk Alzheimer og budde dei siste to åra av livet sitt på sjukeheim. Med ein kombinasjon av sjarm og humor og evne til å glede seg over dei små tinga i livet, vart opphaldet til å leve med for far. Mange i tilsvarande situasjon som ikkje har språk til å uttrykkje behov, opplever uro, mangel på tryggleik og redsle. I møte med tilsette som ikkje har naudsynt kompetanse eller tid til å handsame demente, kan det ende med valdelege situasjonar.