Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forsvarsdepartementet i hemmeligstemplet jagerflyrapport:

Får alvorlig kritikk

KRI­TIKK: For­svars­mi­nis­ter Frank Bak­ke-Jensen og re­gje­rin­gen får al­vor­lig kri­tikk i riks­re­vi­sjons­rap­por­ten om fly­vå­pe­nets ope­ra­ti­ve evne i pe­ri­oden der gam­le F-16-ja­ger­fly skal skif­tes ut med nye F-35.FOTO: SIV DOL­MEN Siv Dolmen

LETTER PÅ SLØRET: Sist uke ville ikke Forsvarsdepartement røpe hvor alvorlig kritikken fra Riksrevisjonen er. Nå har forsvarsministeren snudd.

Norge er i ferd med å skifte ut gamle jagerfly med nye. Stortingets viktigste kontrollorgan, Riksrevisjonen, har undersøkt om infrastruktur og støttefunksjoner har tilstrekkelig kapasitet til å sikre et operativt kampflyvåpen i overgangsfasen mellom F-16 og F-35.