Tilliten i Nav, sett innenfra

Det norske regelverket som nekter nordmenn å ta med seg korttidsytelser fra staten til utlandet, har fått Ap og Sp til å snakke om en såkalt tillitsreform. Besluttende myndigheter skal ha mer tillit til at offentlig sektor utfører pålagte oppgaver på beste vis. Det er rimelig å anta at tillitsfilosofien også treffer brukerne.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene