Landskap

  • Dei færraste av oss trivst best i opne landskap. Likevel er opne kontorlandskap framleis trendy i sjølverklærte framoverlente bedrifter, lenge etter at ekspertar har slått fast at folk ikkje fungerer godt når dei må dele kontor med alle kollegaene sine. Det går ut over både trivsel og arbeidsro.
Du kan bla til neste sideBla med piltastene