Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Rettferdighet à la Nato – en møterapport

12. november deltok jeg på Helsingforskomiteens kveldsmøte «Accountability for Torture in Syria and the role of Norway». Det ble fort klart at dette var et påkosta og potensielt historisk arrangement med store forventninger om å påvirke Norges utenrikspolitikk. En mengde gjester og vitner var invitert til kveldens panel. I forhåndsuttalelsen «Historisk anmeldelse av syriske torturister», står det at «Den norske Helsingforskomité ber om at norsk politi oppretter etterforskning mot navngitte personer i Assad-regimets innerste krets».

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production