Afghanske styresmakter står på sidelinja medan USA forhandlar med Taliban. Samtidig blir krigføringa trappa opp.

Fredsforhandlingar i det blå?

HØGT SPEL: Afghanistan står ved eit vegskilje. Det er stor usemje om forhandlingar med Taliban vil føre fram. Her flyr ein afghansk gut drake utanfor Kabul.FOTO: SHAH MARAI, AFP/NTB SCANPIX

Ved inngangen til september såg det ut til at avtalen mellom Taliban og USA var i boks. Partane hadde forhandla i Doha i nesten eitt år. Alt låg til rette for det neste steget på vegen mot fred: Forhandlingar mellom den afghanske regjeringa og Taliban. Så vart heile avtalen avlyst av ein tweet frå president Trump. Taliban sto fast på kravet om at avtalen med USA måtte signerast før dei møtte den afghanske regjeringa. Trump sitt forsøk på å føre partane saman på Camp David slo feil. Men Trump sparka ikkje sin sjefforhandlar, Zalmay Khalilzad, han heldt fram med å bygge støtte for ei fredsløysing.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene