Gi oss flere tall!

SKARPERE STATISTIKK: Kan hjelpe innvandrere å komme raskt ut i arbeid. Her direktør Geir Axelsen i Statistisk sentralbyrå. FOTO: OLE BERG-RUSTEN/NTB SCANPIX

Norge har en av de laveste arbeidsledighetene blant EØS- og OECD-land. SSB og Nav er ansvarlige for å samle denne statistikken, men på grunn av forskjeller i datainnsamlingsmetoder, er det en liten variasjon i statistikken som føres av disse byråene. Begge er imidlertid enige om at arbeidsledigheten er høyest blant innvandrerbefolkningen (5,2 prosent, andre kvartal 2019) sammenlignet med befolkningen generelt (1,5 prosent).

Du kan bla til neste sideBla med piltastene