Ligger an til å bryte klimamålet for 2020Klimamål for 2030 i det blå

Styrer mot klimakrasj

SPREKK: Regjeringens beregninger, her ved statsminister Erna Solberg, viser at vi ligger an til å bomme grovt på klimamålene med dagens politikk.

GÅR IKKE: – Tidenes grønneste budsjett, sier Venstres Ola Elvestuen om budsjettet som viser at Norge ligger an til å bryte klimamålene for 2020 og 2030.

I statsbudsjettet kommer det fram at Norge ligger an til å bryte egne klimamål – både for 2020 og 2030.

I regjeringens egne, oppdaterte beregninger for klimagassutslipp de neste årene, er man milevis fra å nå både Stortingets vedtatte mål og internasjonale forpliktelser:

  • Ifølge Stortingets klimaforlik fra 2008, skal Norges samlede utslipp ligge på mellom 45,5 og 47,5 millioner tonn CO2-ekvialienter i 2020. I statsbudsjettet beregner imidlertid regjeringen at utslippene vil ligge på 51 millioner tonn i 2020. Med årets budsjett er man lenger unna 2020-målet enn fjorårets beregninger på 50,8 millioner tonn i 2020.
  • Som en del av Parisavtalen har Norge meldt inn at vi skal kutte 40 prosent av klimagassutslippene innen 2030, i forhold til hva utslippene lå på i 1990. Det tilsvarer 30,7 millioner tonn i 2030. Men regjeringens beregninger viser at vi ligger an til å bomme grovt med dagens politikk og vil lande på 45 millioner tonn i 2030.

– Et tapt budsjett

– Dette er krise for arbeidet mot klimakrisa, sier SV-leder Audun Lysbakken til Klassekampen.

Han minner om at klimaforskerne gir oss et tiår på å sørge for tilstrekkelig, global handling for å nå Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

– Hvert budsjett uten ordentlig handling, er et tapt år. Dette er et sånt budsjett. Det mangler både utslippskutt på kort sikt og en plan for kutt på lang sikt, sier Lysbakken.

Frykter de skyver på 2030

Lysbakkens klimakritikk følges av Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Innsatsen for å få norske utslipp ned, slik at vi i 2030 har nådd målene våre, krever mye mer innsats. Jeg ser ikke et tydelig grep for å få til det i budsjettet, sier Støre.

Ap-lederen sier han frykter at målene for utslippskutt i 2030 vil skyves på – i likhet med tidligere klimamål.

– Jeg redd for at vi får nok et eksempel som 2020-målene nå er i ferd med å vise oss. Når vi kommer dit, er vi ikke i nærheten av å nå det, og så skyver vi på det, sier Støre.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) forsvarer klimaprofilen i budsjettet, til tross for at man i beregningene ikke vil nå klimamålet for 2020.

– Man har en betydelig nedgang fra 52,9 millioner tonn i fjor. Så er vi på god vei med reduksjoner mot 2030 når vi skal ned 45 prosent.

Planen for det legges fram neste år, sier Elvestuen.

– Vil regjeringen innrømme at man ikke vil nå klimamålet for 2020?

– Vi gjør mange tiltak for å komme så nærme det målet som mulig. Det er et mål jeg har forholdt meg til, og som jeg forholder meg til. Så vil vi ikke vite fasiten før utslippstallene kommer i 2021, sier Elvestuen.

Han viser til noen positive trekk, som at innfasingen av elbiler går raskere enn tidligere ventet.

Samtidig innrømmer han at man ikke vil nå 2020-målet med dagens tiltak.

– Det er riktig. Det er ingen enkle grep som forsterker dette med ytterligere tre tonn. Det må nærmest være nedleggelse av industri for å komme så langt ned, sier Elvestuen.

– Beregningene viser at man vil ligge på 45 millioner tonn i 2030. Er du fornøyd med det?

– Vi skal ned 45 prosent. Derfor trenger vi sterkere innsats og legger planer for det. For å komme dit må man levere tidenes grønneste budsjett hvert år. Dette er det grønneste budsjettet til nå, sier Elvestuen.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene