Glemske spørsmål

1: Hvilken yrkesgruppe i hvilken by er spesielt kjent for sin hukommelse?

Kulturrådets støtteordning er tilpasset unge kompanier. Det går utover de etablerte. Igjen og igjen.

Kulturpolitisk dødsdans

UT PÅ DATO? I de fleste andre kunstarter gir det status å være erfaren kunstner, men i dansekunsten gjelder det å være ung, skriver forfatteren. Her fra «Notes on Frailty» av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt.FOTO: ERIK BERG

Dansekunsten står i en særstilling i sin higen etter det unge. Som fast ansatt danser i Norge er pensjonsalderen like over 40 år. Kunstformen er også ung med færre institusjoner og mindre infrastruktur. Det er derfor kritisk at Kulturrådet nå har endret en viktig støtteordning, og med det gjort det vanskeligere og mindre attraktivt å være erfaren dansekunstner.

Ordfører-vervet er politisk

I Klassekampen 18. september blir jeg kritisert av Carl M. Frøland for å «politisere ordførervervet» når jeg tar til orde for å hindre den rasistiske organisasjonen Sian å aksjonere på det som praktisk talt er terrassen til innbyggerne i et av Oslos mest mangfoldige nabolag – nemlig Tøyen torg.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene