Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hamrer løs på EUs fjerde energimarkedspakke:

Lover ny runde med bråk

UTLØSER GRUNNLOVSBESTEMMELSE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener tilslutning til EUs fjerde energimarkedspakke vil kreve tre fjerdedelers flertall i Stortinget.

YPPER TIL KAMP: Skal Norge innføre EUs neste energipakke, må tre fjerdedeler av Stortinget stemme for. Det krever Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi gir kontroll over viktige deler av energipolitikken vår til Acer og EU. Nå må det norske Stortinget si stopp, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene