Hvor mye gir du for Nasjonal Transportplan?

Intercity i krise

MÅ BEHOLDES: Picassos «Fiskerne».

– Ein ska itte vara mye tel ingeniør for å forstå at det er billigere å bygge jernbane på et jorde enn midt i byen.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene