Polisen ble for hard for det norske isbryter-skipet:

Måtte vike for is

ENDRER KURS: Isen ble en for stor utfordring «Kronprins Haakon» under det siste toktet, som ikke gikk som forventet.

STOPP: «Kronprins Haakon» ble bygd for å kunne bryte is, men måtte gi tapt. Rederisjefen vil finne ut hva som skjedde.

Det første toktet inn i isen i Polhavet ble ikke som forventet for Norges nye forskningsisbryter. «Kronprins Haakon» fikk oljelekkasje, en av motorene måtte ut av bruk, det hopet seg opp is i propellene og forskningstoktet som hadde Nordpolen som mål måtte snu like før 85 grader nord.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene