Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bare 40 prosent av strandsonen tilgjengelig rundt Oslofjorden9 av 10 får byggetillatelse i Norge:

Strandsonen krymper inn

TILBAKE TIL FOLKET: På oppdrag fra Oslo kommune rives flere bygg på Rambergøya ved Gressholmen innerst i Oslofjorden. Her var to små boder blitt utvidet til et stort, privat hyttekompleks.

BYGGER UT: Siden 2000 har antall bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.

Hundremetersbeltet langs norskekysten, som etter strandsoneloven skal være tilgjengelig for opphold og ferdsel, blir i økende grad privatisert og utbygd. Siden 2000 har antallet bygninger i strandsonen økt fra 433.940 til 521.500. Det er en økning på 20 prosent.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production