Du kan bla til neste sideBla med piltastene

MILJØ

Naturens nonne

I AKSJON: Marinbiologen Rachel Carson på feltarbeid i Atlanterhavet sammen med Bob Hines i 1952. FOTO: SCIENCE PHOTO LIBRARY

En kvinnelig marinbiologs geniale bok startet miljøbevegelsen og kampen for naturen i USA.

De som skal forklare hvordan den amerikanske miljøbevegelsen oppsto på 1960-tallet, og hvorfor USA i begynnelsen av 1970-tallet vedtok omfattende naturvernlover, henviser ofte til én ting. De framhever også denne ene tingen når de forteller om den utrolige dagen i 1970 da 20 millioner amerikanere demonstrerte på Earth Day. Det var høyreorienterte og venstreorienterte, rike og fattige, menn og kvinner, som samlet seg over hele USA. De krevde beskyttelse av naturen, med rein luft og reint vann.

Kilder: Mark Hamilton Lytle, Margaret Atwood/The Guardian, Eliza Griswold/The New York Times, CBS Reports, Al Gore og BBC Radio 3. ©Information. Oversatt av Lars Nygaard

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production