Nei til flere bilaterale handelsavtaler

I fjor kom Efta og Ecuador frem til en frihandelsavtale, som Stortinget nå har vedtatt enstemmig å ratifisere. Denne føyer seg inn i en rekke nye frihandelsavtaler Norge går inn i som skal gi norske eksportbedrifter økt tilgang til markeder samt bedre konkurransevilkår, og dermed økt handel og verdiskaping. Likevel er ikke økt bruk av bilaterale frihandelsavtaler kun positivt.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene