Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nei til flere bilaterale handelsavtaler

I fjor kom Efta og Ecuador frem til en frihandelsavtale, som Stortinget nå har vedtatt enstemmig å ratifisere. Denne føyer seg inn i en rekke nye frihandelsavtaler Norge går inn i som skal gi norske eksportbedrifter økt tilgang til markeder samt bedre konkurransevilkår, og dermed økt handel og verdiskaping. Likevel er ikke økt bruk av bilaterale frihandelsavtaler kun positivt.

Git: master, Env: production, Sanity: production