Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Prestar har mykje å lære av NTB.

ENKELT: Bøner skal ikkje vere pratete.

Somme har som yrke å snakka til Gud. Me kallar dei prestar. Prest kjem frå gresk presbuteros, ‘den eldre’. I optikarfaget dukkar forresten òg ordet opp, termen for å vera langsynt kjem frå det same. Alderdom og langsyntheit heng saman. Lat oss så be om at prestane lever opp til dét, å vera langsynte ...

Git: master, Env: production, Sanity: production