Halvparten av dem som ser ulovligheter på jobben, varsler ikke om saken:

En av to tør ikke å varsle

FORSTÅR LAV VARSLINGSANDEL: Jan Erik Skog var varsler i Unibuss-saken og forstår godt at halvparten av dem som kommer over ulovligheter ikke tørr å varsle. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

VARSLING: 52 prosent av dem som har oppdaget kritikkverdige forhold blir varslere. Det er færre enn tidligere, og personlig belastning blir oppgitt som hovedårsaken til å holde tyst.

I 2007 ble retten til å varsle om ulovlige, kritikkverdige eller uetiske hendelser lovfestet i arbeidsmiljøloven. Over ti år seinere er nordmenns lyst til å varsle om kritikkverdige forhold på jobben likevel lav.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene