Fagfornying? Demokrati?

STORE ORD: Kunnskapsdepartementet, her ved Jan Tore Sanner, bestilte læreplaner med rom til overgripende temaer som bærekraftig utvikling. Nå ser de ut til å trekke bestillingen, skriver Roar Ulvestad. FOTO: FREDRIK HAGEN, NTB SCANPIX

Til sommeren får vi en sluttføring av Fagfornyingen (LK20), den største læreplanutviklingen siden innføringen av Kunnskapsløftet. Til grunn for denne fornyingen ligger Ludvigsen-utvalgets rapport om «Fremtidens skole», som var en del av grunnlagsmaterialet for Stortingsmelding 28. Denne meldingen er vel den som klarest formulerer «bestillingen» til Fagfornyingen.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene