Russland kan forsvinne ut av den Den europeiske menneskerettighetsdomstolen:

Dyttes ut av domstolen

DIPLOMAT: Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland jobber hardt for å holde Russland inne i Europarådet. Her under utdelingen av Nobels fredspris i fjor. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

RUXIT? Dersom Russland forlater Europarådet, mister russere muligheten til å anke saker til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Russiske aktivister advarer.

«Russlands sorti fra Europarådet vil ikke stanse menneskerettsbruddene eller bremse den autoritære dreiningen i landet vårt eller hindre våre myndigheters aggressive oppførsel på den internasjonale arena».

Du kan bla til neste sideBla med piltastene